Verwijzing en vergoeding

Verwijzing

Verwijzing

De diëtist is volgens een wettelijk besluit direct toegankelijk.
Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt echter dieetadvisering alleen na verwijzing van de arts. Omdat de meeste zorgverzekeraars de direct toegankelijke zorg niet vergoeden, vragen we altijd een verwijzing van de arts voor dieetadvisering.
De verwijzer ontvangt een rapportage van de diëtist, bij aanvang en beëindiging van de behandeling, behalve als u aangeeft dit niet te willen.

Vergoeding

Vergoeding voor dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering. Iedereen kan aanspraak maken op 3 uur per kalenderjaar, hou wel rekening met het eigen risico. Vaak is er aanvulling vanuit de aanvullende verzekering mogelijk.
Aandoeningen binnen de ketenzorg zoals diabetes, COPD en cardiovasculair risicomanagement worden eveneens vergoed. Hiervoor gelden andere voorwaarden.
Voor een algemeen voedingsadvies, zonder medische noodzaak, is een verwijzing niet nodig. Ook hiervoor is er vaak een beperkte vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk.

Wanneer u geen gebruik maakt van de vergoeding uit de basisverzekering zijn dit de tarieven in 2022:

Eerste consult   € 120,00
Vervolgconsult 15 minuten   €   20,00
Vervolgconsult 30 minuten   €   40,00