Verwijzing en vergoeding

Verwijzing

Verwijzing

De diëtist is direct toegankelijk, u kunt zonder verwijzing een afspraak maken. In sommige gevallen kan het nodig zijn alsnog een verwijzing te vragen.


Vergoeding

Vergoeding voor dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering. Iedereen kan aanspraak maken op 3 uur per kalenderjaar, hou wel rekening met het eigen risico. Vaak is er aanvulling vanuit de aanvullende verzekering mogelijk.
Aandoeningen binnen de ketenzorg zoals diabetes, COPD en cardiovasculair risicomanagement worden eveneens vergoed. Hiervoor gelden andere voorwaarden.
Voor een algemeen voedingsadvies, zonder medische noodzaak, is een verwijzing niet nodig. Ook hiervoor is er vaak een beperkte vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk.

Wanneer u geen gebruik maakt van de vergoeding uit de basisverzekering zijn dit de tarieven:

Eerste consult   € 120,00
Vervolgconsult 15 minuten   €   20,00
Vervolgconsult 30 minuten   €   40,00