De diëtisten

De diëtisten hebben de 4-jarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond. Ze zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten.

Sandra Aelmans

Voordat Sandra Aelmans de vrijgevestigde praktijk startte heeft zij vele jaren in het ziekenhuis en in de ouderenzorg gewerkt als diëtist. Daarbij heeft zij onder andere specifieke ervaring opgedaan met maag- en darmaandoeningen, chronische ziekten (vooral COPD) en sondevoeding.

Registratienummer Kwaliteitsregister Paramedici: 59900861889

Truus Timmermans

Truus Timmermans

Truus heeft veel ervaring op het gebied van voeding op diverse terreinen, zoals kindervoeding, wet- en regelgeving en management van instellingskeukens. Sinds enkele jaren richt ze zich, als diëtist, met veel enthousiasme op de het begeleiden van patiënten in de eerstelijnspraktijk. Daarnaast heeft ze ook ervaring als diëtist in het ziekenhuis.

Registratienummer Kwaliteitsregister Paramedici: 99911861289