De diëtisten

Samen hebben wij tientallen jaren ervaring als diëtist, in de eerste lijnspraktijk en in ziekenhuis en ouderenzorg. Wij weten hoe voeding wordt gemaakt, samengesteld, wat het doet in het lichaam en hoe u met voeding uw gezondheid en kwaliteit van leven kunt verbeteren. De diëtist is dan ook dé professional op het gebied van voeding en dieet in de meest brede zin.
Diëtist is een beschermd beroep voor diegenen die de opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
Middels scholingen, intervisie en samenwerkingsverbanden houden wij onze kennis up to date. Wij zijn aangesloten bij Paramedisch Centrum Houtstraat, Medisch Centrum Susteren, Expertisecentrum Ouderenzorg Echt-Susteren en ParkinsonNet.

 

Sandra Aelmans

Sandra heeft als aandachtsgebied chronische ziekten, in het bijzonder de ziekte van Parkinson en maakt deel uit van het ParkinsonNet.
Daarnaast is ze vanuit de praktijk werkzaam bij Plinthos in Schinnen en maakt als dietist deel uit van het gespecialiseerde eetteam. Plinthos is een kinder- en jeugd GGZ instelling. Het eetteam is gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis.
Sandra heeft ook kennis van en ervaring met de begeleiding van eetstoornissen bij volwassenen.

Truus Timmermans

Truus Timmermans

Truus heeft als aandachtsgebied oncologie: mensen met alle vormen van kanker. Het zijn vooral de gevolgen van de behandeling zoals chemotherapie, operatie en bestraling, die maken dat de juiste voeding van groot belang is. Gevolgen zoals gewichtsverlies, het ontbreken van eetlust, pijnklachten door de tumor of noodzakelijke behandeling. Hierbij kunt u geholpen worden.

Daarvoor is de samenwerking met andere disciplines van belang: daarom is Truus aangesloten bij OnconetEcht hierbij zijn vele betrokken zorgverleners aangesloten waaronder fysiotherapeut, ergotherapeut, huid- en oedeemtherapeut, coach en psycholoog.