Behandeling

Eerste afspraak

Afspraken

Het eerste consult duurt ongeveer een uur. In dit gesprek komen onder andere uw eetgewoonten, klachten, wensen en verwachtingen aan de orde. De diëtist maakt samen met u een behandelplan en geeft een persoonlijk advies. Kijk in de algemene voorwaarden voor meer informatie.

Vervolgafspraak

Vervolgafspraak

De vervolgafspraken kunnen variëren van één maal in de 2 weken tot 1 maal per jaar.
De duur van de vervolgconsulten is meestal 30 minuten, maar kan ook variëren van 15 minuten tot een uur.
In de vervolgconsulten zal de diëtist verdere uitleg en informatie geven over voeding, deze aanpassen aan uw persoonlijke situatie en samen met u zoeken naar oplossingen voor eventuele knelpunten.

Samenwerking

Vaak wordt samengewerkt met andere behandelaren, zoals de huisarts, specialist, praktijkondersteuner of psycholoog, fysiotherapeut, logopedist, huid/oedeemtherapeut of ergotherapeut. Maar ook de samenwerking met collega-diëtisten speelt een belangrijke rol binnen Voeding & Dieet Echt-Susteren.

Ook maken we deel uit van het ParkinsonNet. Dit is een landelijk netwerk dat zich richt op de behandeling van parkinsonpatiënten. In het netwerk werken neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen en diverse andere disciplines samen om de best mogelijke zorg te verlenen.